Tiki Bar & Restaurant

Tiki Bar & Restaurant
Lagon Ski Club, Old Souk, Jounieh
+96170605575