Samaya

Samaya
Kaslik seaside road – Jounieh
samayabeach.com
+9619212356